Sidor

fredag 28 maj 2010

Om att para sig med sig själv


Blågyltan (a.k.a. Sveriges snyggaste fisk) är ett exempel på en fiskart som består av sekventiella hermafroditer, det vill säga att individerna byter kön under sin livstid. Det finns det även andra arter som gör och anledningen är ofta att det inte lönar sig att vara hane förrän man är tillräckligt stor för att kunna konkurrera om honorna.

Jag ville ytterst gärna ställa följande fråga till mina lärare men jag fruktade att de skulle missuppfatta den som fullkomligt trams medan den i själva verket grundar sig på ytterst seriösa funderingar om asexuell/sexuell reproduktion.

För vårt exempel har vi en ung blågylta av honkön som lägger ägg (förslagsvis under kontrollerade former så att äggen överlever ett tag). När blågyltan senare har bytt kön och blivit en hanfisk förser man den med äggen som den lade under sitt honstadie. Kan fisken då befrukta sin egna ägg?

Min högsta önskan är att min idol Svante Pääbo ska diskutera frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar